Ezrat Cholim organization - Rehovot
Aid for the sick

ארגון "עזרת חולים" נוסד בשנת 1973 במטרה להושיט עזרה לחולים נזקקים ובני משפחתם.

הארגון הינו בלתי תלוי ובלתי תלוי מפלגתית , וחבריו מתנדבים מכל שכבות האוכלוסיה, בינהם רופאים ואנשי סגל רפואי.

הארגון פועל בשיתוף פעולה עם מוסדות רפואיים וציבוריים במטרה לקדם את צרכי החולים.

כל שירותי הארגון ניתנים ללא תשלום או תמורה.

מטרות ופעילות הארגון:

עזרה ראשונה:
אלפי אנשים נשים ותלמידים השתתפו עד כה בקורסים לעזרה ראשונה, רפואה מונעת , וקורסים להחייאה C.P.R.
התרמת דם:
הארגון עורך מבצעי התרמות דם עם הנהלת שירותי הדם של מד"א, מבצעים אלו מקנים לתורמים "ביטוח דם" שנתי וכן מאפשר לארגון לסייע בקבלת מנות דם ליולדות וחולים גלמודים שאין מי שיתרום עבורם דם. הארגון אף מקבל מאת "שירותי דם" של מד"א את רשימת התורמים ואת סוג דמם לסיוע בעת הצורך.
שירותי דת:
הארגון מסייע לחולים המעוניינים בשירותי דת בין כתלי ביה"ח , ומסייע למימוש זכויות החולים בתחום זה.
חלוקת כריכים בבי"ח ברזילי:
הארגון מסייע בחלוקת כריכים בבי"ח ברזילי באשקלון לע"נ ידיד הארגון הרב נתן בוקובזה זצ"ל מנתיבות .
ספריות:
הארגון מסייע בתפעול ספריות במחלקות בית-החולים .
ביקור חולים:
פעילי הארגון מבקרים חולים בביתם ובבית החולים כדי להקל על סבלם ככל האפשר.
יעוץ והכוונה:
בארגון מחלקת יעוץ והדרכה לחולים ומשפחותיהם, אודות זכויות החולים והאפשרויות במוסדות רפואיים שונים.
חלוקת מזון:
הארגון מחלק בעזרת קבוצה גדולה של מתנדבים אלפי "מנות מזון" ליולדות , חולים ומלוויהם בין כתלי בית-החולים קפלן בשבתות ובחגים. המנות מכילות בשר, דגים, חלות יין ומגוון תוספות, הכוללת כלי אוכל והגשה באריזה נאה ואסתטית.
אירוח במלונית:
"מלונית" "ביתן שומר שבת" בבי"ח קפלן, נותן שירותי לינה וארוחות מלאות בתנאי בית מלון ללא תשלום. המלונית פועלת בשבתות ובחגים ומיועדת לרווחתם של מלוויהם של חולים מאושפזים ויולדות, הורים לילדים ותינוקות מאושפזים. האירוח מתבצע ע"י "זוג מארח" תורן בהתנדבות הדואג לרווחת האורחים.