"מלונית" – ביתן שומרי שבת בחצר ביה"ח "קפלן" ברחובות המשמש כ"הכנסת אורחים" ללינה וסעודות שבת וחג למלוויהם של יולדות וחולים בתנאי בית מלון ללא כל תשלום או תמורה שהיא.

ה"מלונית" מתנהלת ע"י "זוג מארח" תורן הדואג לרווחתם של כל האורחים.

וכבר מן המפורסמות הם הישועות מחוץ לדרך הטבע להם זוכים כל המסייעים למקום זה, הן בגופם, כ"זוג מארח" , והן בממונם. השכר המובטח לעוסקים במצוה חשובה זו מובא בדברי חז"ל:

"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה" (שבת קכ"ז)

כתבה מאת י. פנחס בנושא אירוח במלונית

בר-מצווה לנער שנפצע בפיגוע נערך במלונית