מצ"ב מכתבי תודה מאנשים שקבלו סיוע מארגון עזרת חולים
להגדלת התמונה נא ללחוץ על התמונה
מטעמי צנעת הפרט שמות הכותבים הושמטו ממכתבי התודה


עזרת חולים
If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.