כבר אמרו חז"ל הק'

"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה"

להשתתפות , ניתן לתרום ע"י תרומה מזדמנת וכן להצטרף ל:

"חוג נציבי שבת"

חברי החוג יכולים להנציח זכר יקירים או לציין השמחה שבמעונם
(לידה , נישואין , בר מצווה לבן , נכד וכדו' ...)
או לזכות למי שזקוקים לישועה וכדו'.

התורם מקבל תעודה הוקרה נאה בה באים לידי ביטוי דבר התרומה ונסיבותיה.

עותק נוסף של התעודה נקבעת במקום בולט והולם ב"מלונית" באותה שבת, כשהאורחים ובפרט הנשים בעת הדלקת הנרות מתבקשים להעתיר למען התורם.

כמו כן ניתן לתרום עבור מטרות מוגדרות אחרות , ע"פ הצורך.

המעוניים לזכות עמנו במצווה חשובה זו יכולים לשלוח תרומותיהם באמצעות הדואר.

כמו כן ניתן למלא ולחתום ע"ג טופס הוראת קבע
(אין צורך לפנות לבנק לקבלת אישור)

את התרומות וכן את "הוראת הקבע" ניתן לשלוח לכתובת:

ארגון "עזרת חולים" ת.ד. 1233 רחובות 76111, ISRAEL

כמו"כ , בעיניין "נציב השבת" ניתן לקבל פרטים נוספים
בטל: 050-4100101 , 08-9457544
נציגנו באירופה: 324-85366638


הנציב